Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

autofill payment cards

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have been told by a company who took a payment without me giving them my cad details that they were saved through autofill on firefox and I cant see how to check

I have been told by a company who took a payment without me giving them my cad details that they were saved through autofill on firefox and I cant see how to check

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/automatically-fill-address-and-credit-cards https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Shift + Delete

Repeat as needed.