Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Release notes link in update

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi btprg

more options

Hi All,

formerly there was a "view release notes" button in the update reminder window to check whether the new release is worth the installation or not. This button disappeared several months ago. Is there a way to enable it in about:config? I think that asking about an update makes no point without showing the list of changes...

Thank you,

Gábor

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does this link help? Note: This will redirect. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/releasenotes/

Hữu ích?

more options

It is better than searching release notes by version number, thank you, but it will be good if they brought back the former thing (if not about:config-urable).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.