Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change email password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How do I change email password

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is done by going to that website and accessing your profiles page.

However, if you are talking about sync;

Resetting the sync password, or changing its e-mail will remove all data from the servers. The username and password are used to create the encryption.

This is a security feature. https://support.mozilla.org/en-US/kb/ive-lost-my-firefox-sync-account-information

  • I've lost my Firefox Sync account information - What to do
  • I’ve forgotten, or don't have access to, my Firefox Account email address

Note: Only the data on the servers is cleared. The profile data is not changed or removed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.