Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Virus firefox installer

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Windows 10 21h2 Edge browser firefox installer error

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Are you saying you tried to download Firefox, but got a warning message? Yes

После установки 10.0.19044.1288 писало ошибку.

Firefox installer.exe заблокирована, так как этот файл может причинить вред вашему устройству.

Не помню, долго лазил снимал галочки. Загрузил.

translate

After installing 10.0.19044.1288 wrote an error.

Firefox installer.exe is blocked because this file may harm your device.

I don’t remember, I climbed for a long time and removed the check marks. Loaded.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Are you saying you tried to download Firefox, but got a warning message? Please translate the message you got.

Did you get the full installer from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you saying you tried to download Firefox, but got a warning message? Yes

После установки 10.0.19044.1288 писало ошибку.

Firefox installer.exe заблокирована, так как этот файл может причинить вред вашему устройству.

Не помню, долго лазил снимал галочки. Загрузил.

translate

After installing 10.0.19044.1288 wrote an error.

Firefox installer.exe is blocked because this file may harm your device.

I don’t remember, I climbed for a long time and removed the check marks. Loaded.

Được chỉnh sửa bởi ildragone888888 vào

Hữu ích?

more options

Is the problem solved? Please explain what you did. Then flag that post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.