Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i cant found my password and history

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

sir i used a account where i have saved many website password and history, today i setup new windows on my pc then install new fairfox.. before setup i sync my account.. after setup new windows i dont get anything from my account.

my account mail id: neloy.dt@gmail.com

please sir solve the issue, i need my password back that is very imp for me.

sir i used a account where i have saved many website password and history, today i setup new windows on my pc then install new fairfox.. before setup i sync my account.. after setup new windows i dont get anything from my account. my account mail id: neloy.dt@gmail.com please sir solve the issue, i need my password back that is very imp for me.