Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I filled up a form with name and surname, no passwords. The data is stored, but where and why?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I filled up a form with name and surname, no passwords. When coming back to the site days later, just pressing first letter shows my previously typed data. For example, the letter J will show John right away.

Where is this information stored? I looked in "Memory" devtab, it is not there so I presume this is not stored by the website in my PC. Also, I don't see this data in in History.

Where is it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Suggestions in a login drop down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Lockwise Password Manager. Suggestions in a drop down list without a key symbol are autocomplete saved form data.

Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.