Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

speed dial

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

speed dial have problem and error .. i removed of firefox .. now is not install ? i am sorry ..... i dont speek english

speed dial have problem and error .. i removed of firefox .. now is not install ? i am sorry ..... i dont speek english

Giải pháp được chọn

If this is about FVD Speed Dial then you are out of luck and you need to search the Add-ons website for another dial extension. FVD Speed Dial got disabled by Mozilla because they violated the AMO policy rules about data collection (they are intercepting search queries send to a third-party search provider).

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If this is about FVD Speed Dial then you are out of luck and you need to search the Add-ons website for another dial extension. FVD Speed Dial got disabled by Mozilla because they violated the AMO policy rules about data collection (they are intercepting search queries send to a third-party search provider).

See also: