Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need to move ff profile to new laptop

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

need to move my profile and settings to new laptop

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Did you enable sync? Because if you do, when logging in to the new laptop, you preferences, logins, bookmarks, etc. will be saved.

Here's how to do so:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-logins-firefox-desktop

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is fixed, please mark an answer as the solution to let others know that this question is solved. Thank you!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.