Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to restore my homepage symbol (little house) which has disappeared. I have Firefox 94.

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr. Nobody

more options

bold text

Giải pháp được chọn

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

Hữu ích?

more options

whoever solved my problem about restoring the little house symbol to my toolbar I say "Hooray and thank you so much!!

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

more options

mws1 said

whoever solved my problem about restoring the little house symbol to my toolbar I say "Hooray and thank you so much!!

THIS IS A WATERED DOWN FIX IT IS NOT A FIX THEY GONNA WANTNUS TO PIN A TAB AND THEN SAY OH THERWS UR HOMEPAGE IN PINNED TAB

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.