Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

help pleez

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawnloveshorses.161

more options

can I download firefox on chrome os (aka a chromebook)?

Giải pháp được chọn

Hello rr2826,

I don't think you are able to install Firefox on a Chromebook as it is a web-based OS. If you are able to turn on Android apps in your computer if eligible, you are able to install them via play store.

Thanks,

Shawn

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello rr2826,

I don't think you are able to install Firefox on a Chromebook as it is a web-based OS. If you are able to turn on Android apps in your computer if eligible, you are able to install them via play store.

Thanks,

Shawn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.