Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allow pop ups

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 266 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to allow pop ups so that I can print out pages from certain websites

I need to allow pop ups so that I can print out pages from certain websites

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Load the web page. After the page is loaded, click the AdBlock icon. Now select Disable on <website>. After, reload the page.