Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot get any sound at all. Audio must be turned off. What shall I do?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 93 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I cannot get any sound at all. Audio must be turned off. What shall I do to fix this - turn on audio?

'''I cannot get any sound at all. Audio must be turned off. What shall I do to fix this - turn on audio? ''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please see the following link on how to fix the audio issue:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah