Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

pls browser download

Giải pháp được chọn

pls help me browser setting

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

pls help me

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

pls help me browser setting

Hữu ích?

more options

bowser new apdate

Hữu ích?

more options

Hey there!

If you need help in updating your current Firefox bowser, see the following:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

If you want to install the Firefox browser, see the following:

Mac: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac Windows: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-install-firefox-windows Linux: https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.