Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CANNOT CLOSE FIREFOX ... CANNOT USE AS MY BROWSER

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I AM SO CONFUSED ... NO X AT TOP OF PAGE TO CLOSE FIRE FOX ... CANNOT GET OUT OF THIS! IVE BEEN HIGHJACKED BY FIRE FOX?????

I AM SO CONFUSED ... NO X AT TOP OF PAGE TO CLOSE FIRE FOX ... CANNOT GET OUT OF THIS! IVE BEEN HIGHJACKED BY FIRE FOX?????

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

I am not sure why it does not have a close button, but one solution is to go to the customize toolbar page and turn on title bar.

Press alt+f4 to close the window if need be.

more options

Is this with Windows 10 or with Windows 11 ?

Make sure you run Firefox in desktop mode and not in tablet mode.