Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Instagram Posts Cut Off On Right Hand Side

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EB

more options

The right hand side of posts is cut off. The Like icon are half cut. Sometimes the content/text of the comment is cut off too. It does renders completely fine on other browsers, like Chrome.

The right hand side of posts is cut off. The Like icon are half cut. Sometimes the content/text of the comment is cut off too. It does renders completely fine on other browsers, like Chrome.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi EB vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you possibly using "Zoom Text Only" ?

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

more options

I'm not using either the Text-Only or the page zooms. Both are set on the normal, actual (100%) setting. I tried to reset but it doesn't fix the issue