Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is much slower after the weekend

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bert Nijhof

more options

The CPU usage has increased by ~50% since last weekend 6-7 Nov. Firefox selects in both cases - 720p or 720p60 - use hardware acceleration when available The main culprits are: - GeckoMain - RDD Process - Web Content For 720p it increased from ~14% to ~22% and for 720p60 the change is from ~20% to ~29% I use: - Ubuntu 21.10 - Ryzen 3 2200G; 16GB - Wayland

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The problem disappeared, maybe due to a snap update or maybe due to a reboot. I'm back to normal "CPU load" again. And the RDD process is not running anymore.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The problem disappeared, maybe due to a snap update or maybe due to a reboot. I'm back to normal "CPU load" again. And the RDD process is not running anymore.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.