Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DAZN access

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

DAZN is saying my Firefox browser is not up to date, but it is or should be:78.15

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Websites say that Firefox is outdated or incompatible even though it's the latest version

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

You can check out at the browserspy website how websites see you:

http://browserspy.dk/browser.php

http://browserspy.dk/headers.php +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

http://www.howtogeek.com/113439/how-to-change-your-browsers-user-agent-without-installing-any-extensions/


Do you have enabled "Resist Fingerprinting" if you check ‘’’Resist Fingerprinting’’’ on the ‘’’about:config’’’ page as this affects the user agent?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.