Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

you tube

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 140 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

support this websites

support this websites

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options

Firefox relies on built-in OS support to play media files via the HTML5 media player. On the Windows XP platform you do not have native support for playing MP4 files with the HTML5 media player.

You can try if the solution posted here to add support for playing MP4 files works for you.