Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"reopen closed tab" function is missing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi drewwilliamson86

more options

I used to have the option to "reopen closed tab" function on Firefox but it has disappeared. Any idea how to get it back?

TIA

I used to have the option to "reopen closed tab" function on Firefox but it has disappeared. Any idea how to get it back? TIA

Giải pháp được chọn

Please ignore this request. I figured out how to do this. Thx

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Please ignore this request. I figured out how to do this. Thx