Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to access IP addresses.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi

Here is the error message I get when trying t access an IP address.

Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

This could be a problem with TLS support (TLS 2.0 and 3.0 are supported).

You can check the server.

You can check your browser for comparison.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.