Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

account blocked

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Willie

more options

hello, my account was blocked when trying to login from my new smartphone, please help

Thank you so much

hello, my account was blocked when trying to login from my new smartphone, please help Thank you so much

Được chỉnh sửa bởi Willie vào

Giải pháp được chọn

I called for an administrator.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you talking about Firefox sync? The block should release after about a day. This could be from failed attempts to access the account or if an e-mail sent to the address on file with the website was returned.

more options

Yes, it is about firefox sync, my account has been like this for about 3 weeks, thanks for answering c:

more options

Giải pháp được chọn

I called for an administrator.

more options

The problem was solved, infinite thanks friend, have a good day.