Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox profiles folder big size

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1126 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello! Why is the Firefox profile folder 3.6GB big?

Deleting this folder doesn't make sense?

Hello! Why is the Firefox profile folder 3.6GB big? Deleting this folder doesn't make sense?

Giải pháp được chọn

Hi

Deleting that folder would be a really bad idea as it contains your bookmarks, passwords, browsing history, add-ons. This is part of the reason for the file size, but deleting it would not be a good thing to do.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Deleting that folder would be a really bad idea as it contains your bookmarks, passwords, browsing history, add-ons. This is part of the reason for the file size, but deleting it would not be a good thing to do.

more options

Your screenshot shows the location for the cache folder (~/Library/Caches/Firefox/), so there is no reason not to cleanup this folder.

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. One location for your personal data (e.g. bookmarks) and another location for temporary files like the disk cache, so make sure to look in the correct location.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/<profile>