Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Install Firefox On Cloudready Chrome OS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

So I changed my OS and installed Cloudready chromium OS on my laptop and i've tried every possible way to install firefox but nothing worked, Linux doesn't work because my device do not have VM support and google play won't work either.. is there's a possible way to install Firefox on cloudready?

So I changed my OS and installed Cloudready chromium OS on my laptop and i've tried every possible way to install firefox but nothing worked, Linux doesn't work because my device do not have VM support and google play won't work either.. is there's a possible way to install Firefox on cloudready?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What happens when you try to install the Linux version on your device?