Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to write a help article

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

I would like to help Firefox by writing help articles and I am wondering how.

Giải pháp được chọn

Hi, the following article may give you a better idea on How to contribute to the Knowledge Base.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

Please see the following link below on how to:

https://support.mozilla.org/en-US/get-involved/kb

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Bithiah said

Hey there! Please see the following link below on how to: https://support.mozilla.org/en-US/get-involved/kb Hope I helped! Kind regards, Bithiah

How do I read the documentorys and videos?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, the following article may give you a better idea on How to contribute to the Knowledge Base.