Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashing 10.15.7

  • 23 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Frequent crashes. I've run Onyx. Reset extensions. Reinstalled firefox. I've been using google maps frequently, so I switched to safari and that crashed too. Trying chrome now -- no problem yet. I'm wondering if GPU is at fault. I've ramped up cooling based on GPU. Still crashing. Tried holding down D and option D to test ram but I just get a command line on a non-responsive screen.

Model Name: Mac mini

 Model Identifier:	Macmini6,2
 Processor Name:	Quad-Core Intel Core i7
 Processor Speed:	2.6 GHz
 Number of Processors:	1
 Total Number of Cores:	4
 L2 Cache (per Core):	256 KB
 L3 Cache:	6 MB
 Hyper-Threading Technology:	Enabled
 Memory:	16 GB
 Boot ROM Version:	424.0.0.0.0
 SMC Version (system):	2.8f0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you check out the last link I posted?

Hữu ích?

more options

Sorry, been very busy, no I haven't. I don't see a link now, can you please send it again. Also, I'm the same version as Afarr83, I'm also 10.15.7. They are unable to send me full version updates anymore, my machine is apparently too old.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Check out: https://support.mozilla.org/en-US/forums/support-forum-contributors/715375

rsalins said

They are unable to send me full version updates anymore, my machine is apparently too old.

If your system is that old, you might not be able to use the current browser version.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/system-requirements/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/notes/

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.