Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Huge RAM consumption, over time

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I looked at various tips on how to solve a RAM problem. But I don't understand why my firefox takes about 800MB of RAM after startup, but sometimes after the time of use it suddenly takes 16GB of RAM. Does Mozilla not have a tool to track which part of Firefox uses so much RAM?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Adblock Plus is a known RAM eater. Try to install uBlock Origin instead of it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Photo 2 shows that everything is OK in Firefox but it consumes 16GB of memory and is terribly slow. The PC has 32GB of memory.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Adblock Plus is a known RAM eater. Try to install uBlock Origin instead of it.

Hữu ích?

more options

I'm testing the uBlock Origin, and it looks good. Thanks for advice. Sadly, Firefox does not have a tool that shows which part of the browser consumes how much RAM.

Hữu ích?

more options

Hey there!

See the following website on what to do to fix the performance issue:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources

Hope this helps!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.