Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ReChaptcha never resolves

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Google's ReCaptcha has stopped working on all websites. After checking the box, it spins forever. Even does it in Troubleshooting Mode where all add-ons are disabled. For any website with a captcha I need to go to Google Chrome to use it. Not good. Version 93.0 on Windows 10 64-bit

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Provide site(s) so that we can try to replicate the issue.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I don't have Win10, but it works for me in Win11 and Linux. see screenshot

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.