Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hacked browser account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, I've had a Firefox account taken over and removed as primary account holder. Can't seem to find anywhere to report this issue to Mozilla. Had to set up another account to ask this question. Any help would be appreciated. Thanks Graeme

Hi, I've had a Firefox account taken over and removed as primary account holder. Can't seem to find anywhere to report this issue to Mozilla. Had to set up another account to ask this question. Any help would be appreciated. Thanks Graeme

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I called for an administrator.

I suggest you close that account and create a new one. Also, change your passwords on Everything immediately. And make sure your personal data on all websites is correct.