Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Un-install Mozilla-Firefox from my laptop and iPhone, then re-install later.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I want to close my firefox account, delete and un-install the Mozilla-Firefow browser and App. then re-install the Firefox browser later. How do i do this? Thanks, I'm on a new MacBookPro laptop with the new M1 chip. Also an iPhone. Help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Steps to delete your account are provided here: [How to delete your Firefox Account on Mac]

After deletion, here's the download link for re-installing Firefox for Mac:

Download Firefox for Mac

Hữu ích?

more options

Is there a reason you need to do this? Note: Your profile data is stored separately and will not be removed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.