Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

all past tabs open when open window

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jrhmdtraum

more options

Firefox 93.0 OSS 11.5.2

When i open a window the past 80 tabs openl to use, I need to R clic the tab on the left and "erase all tabs to right"

screen shot show

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting.

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting.

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.

Hữu ích?

more options

thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.