Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

find my passwords, where do I go for that? it used to be under privacy and security but I don't see even that now?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

where is privacy and security? I want the list of all my passwords

Giải pháp được chọn

You can find Passwords in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list. You can also open about:logins directly via the location/address bar, e.g. via a bookmark on the Bookmarks Toolbar.

See also:

You can also open the Settings (previously named Preferences) and open the Privacy & Security tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find Passwords in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list. You can also open about:logins directly via the location/address bar, e.g. via a bookmark on the Bookmarks Toolbar.

See also:

You can also open the Settings (previously named Preferences) and open the Privacy & Security tab.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.