Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox notes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I'd installed Firefox notes but my notes aren't sync to the device

I'd installed Firefox notes but my notes aren't sync to the device

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

It is no longer possible to sync Notes to the mobile app. This article has more information about this:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/notes-status