Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

blocking email contacts

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi grammiepnut

more options

Firefox is blocking several of my email contacts, without my consent. I would like these restored as I have signed up for these emails. Any help would be appreciated!

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What makes you think Firefox is blocking your mail?


You will have to contact your e-mail provider for help. https://support.mozilla.org/en-US/kb/problems-with-email-how-to-find-help

Or are you talking about Thunderbird? https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird

Hữu ích?

more options

Hi! I have contacted my provider, was told it is Firefox.

Hữu ích?

more options

Make sure you are not blocking content.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Fred- Thank you for your kind support and suggestions! I will most defiantly try your suggestions. I'm not as "tech-savvy" as you are!! Again thank you, V~

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.