Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Suggest

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xxxnevsxxx

more options

Back to Firefox after a few years away, I like the feature Firefox suggest, however, it opens up and switches to the site selected when selected, (middle button), is there a way to open these in the background. Any help would be much appreciated.

Giải pháp được chọn

Hmm, do you mean on the address bar drop-down, the entries below the Firefox Suggest label (history, bookmark, contextual suggestion)? I see what you mean.

What do you think about Shift+middle-click? It's not mouse-only, but it's all I've got.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

All my search items automatically switch to the new tab instead of loading in background.

Hữu ích?

more options

Ctrl + Shift then click solves this, but anyway to do it just with mouse ?

Được chỉnh sửa bởi xxxnevsxxx vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, do you mean on the address bar drop-down, the entries below the Firefox Suggest label (history, bookmark, contextual suggestion)? I see what you mean.

What do you think about Shift+middle-click? It's not mouse-only, but it's all I've got.

Hữu ích?

more options

Yeah shift+ middle click is definately better. Thanks very much for the help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.