Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

missing print "page setup" in Mozilla

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am reading many articles online that show how to adjust margins and print labels, but then when I try to apply this to actual Firefox the options are not there.

Why were these removed? This is yet another reason i CANT use firefox anymore. Because the interface is degenerating so fast nothing is useful anymore. Now I can't even print a simple label without it extending outside of the margins. FF please work on fixing your software, but please stop removing useful options. thx

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.