Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manually download firefox update

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have an isolated computer and need to update firefox on it. Where can I get the firefox update file so that I can put it on a dvd to be installed on my isolated computer?

Giải pháp được chọn

There is no need to install a specific beta version as that is only a snapshot (beta updates twice per week). Just download and install the current 93.0 release unless you need an older release version for some reason.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can also use a removable USB drive to transfer files.

You can find the full installer of the current Firefox release (93.0) in all languages and all operating systems here:

All Firefox releases on the Mozilla server:

Hữu ích?

more options

Do I just download the most recent one, which is 94.0b8?

Hữu ích?

more options

That would be a beta version. Is that what you wanted?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

There is no need to install a specific beta version as that is only a snapshot (beta updates twice per week). Just download and install the current 93.0 release unless you need an older release version for some reason.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.