Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove multiple cpoies of the same bookmark?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold textHow to remove copies of the same book mark? Sometimes I have five or more copies to the same book mark. I think this comes from changing browsers again and going back to Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open this bookmark in a tab and click the highlighted star to open the edit dialog. Click the remove button to remove all the copies. You should also be able to do this if you search for this bookmark in the sidebar (Ctrl+B) or in the Bookmarks Manager (Library; Ctrl+Shift+O).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.