Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transfer of Local Folders

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

I have just bought a new laptop and followed the directions to copy my profile across. It did not copy or transfer my local folders though. I have seen some old threads about this but need it broken down very simply please as I am zero technology geek

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Which "local folders" do you mean?

Hữu ích?

more options

The folders that I keep my categorised email s in. These contain emails from several years and accounts that are now inactive. I have attached a partial screenshot.#

Hữu ích?

more options

Photo

Hữu ích?

more options

Is that a screenshot of your email account or of Windows Explorer? If the former, the folders should still be there. If the latter, those folders seem not to be part of your Firefox data so they need to be copied to your laptop independently.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.