Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

transfer bookmark to new PC

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Not all bookmarks were transferred to my new PC with Sync, only the ones on the bookmark toolbar. I have lots of other bookmarks. I exported them from my old laptop also (html file), but that hasn't worked either. What should I do?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.