Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Notification sounds

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How can I turn off notification audio sounds?

How can I turn off notification audio sounds?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox itself makes no sounds. This is from an add-on.