Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my bookmarks bar is missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

Look for Show / Hide Toolbars or just Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Hữu ích?

more options

You can check whether the "Bookmarks Toolbar Items" control is on the Bookmarks Toolbar

  • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar
  • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
  • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.