Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox 93 Way Too Slow!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Got the "new & improved" version 93, and it doesn't seem so improved. I can barely write this, as it keeps stopping and starting, and acts like we're underwater! It's using about 15GBs of RAM, and while I still have plenty on-hand, it's barely functioning! Come one, what's going on, will this browser ever just work?

Got the "new & improved" version 93, and it doesn't seem so improved. I can barely write this, as it keeps stopping and starting, and acts like we're underwater! It's using about 15GBs of RAM, and while I still have plenty on-hand, it's barely functioning! Come one, what's going on, will this browser ever just work?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Still slow, slow, slow, and typing is becoming impossible, lags big-time, and puts the letters in all kinds of weird order, (disorder).... st like it's acdrunk! (this was supposed to read "acts like it's drunk")

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears that we are looking into this matter at:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1354857