Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get search engine "Wikipedia (en)" back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How can I get the english wikipedia back instead of the search page of the infamous sleazy big company?

My distribution updated Firefox from 78.13.0 esr to 91.2.0 esr.

At each larger update Firefox deletes the search engine for the English language Wikipedia -- maybe because my interface languge is German and I have the German language Wikipedia installed. Up to now it offered in the search field to add the English Wikipedia when I was on this page. But not anymore.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you want to add a search engine, check this link: https://mycroftproject.com/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.