Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

typeerror

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi, I'm getting an error half way through watching videos. It has really only been happening on tlc.com page. I notice that at some point, the ads won't run, so when I refresh the error occurs. The complete error is "typeerror: sourcebuffer.remove: duration is nan" Can not find a fix, so if anyone has a fix, would love to hear it. Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.