Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Name of websites in the download-window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello,

in previous versions of firefox I could see the filename and the average download speed, but also the name of the download-websites in the download window.

Now I can see this names only after downloads have finished.

Is this my mistake in Firefox-preferences or do I need an add-on for firefox?

Or is this not longer possible? Yes, this will be pure luxury, but very helpful.

Now I use 69.0.3 with macOS 10.14.6

Greetings from Germany and thanks in advandce

Uwe

Hello, in previous versions of firefox I could see the filename and the average download speed, but also the '''name of the download-websites''' in the download window. Now I can see this names only after downloads have finished. Is this my mistake in Firefox-preferences or do I need an add-on for firefox? Or is this not longer possible? Yes, this will be pure luxury, but very helpful. Now I use 69.0.3 with macOS 10.14.6 '''Greetings from Germany and thanks in advandce Uwe'''
Đính kèm ảnh chụp màn hình