Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I resolve a Fake Path issue while uploading files on Firefox with a Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Need a solution so I can get a job.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't reveal the real location of a file (local file path) when you upload this file to a website for security reasons, but instead shows a fake path. This shouldn't be a problem with uploading a file as Firefox knows the actual location, so if uploading isn't working then something is wrong and security software might be blocking this file upload or otherwise be interfering.

What security (anti-virus) software do you have?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.