Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant get bookmarks to show on the left of the page.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fosebepl

more options

My FIrefox was freezing. I did a refresh. My bookmarks, which I had on the left of the page, are now at the top. The icon that I could click to make the bookmarks on the left, which used to be at the top of the page, is gone. How do I get my bookmarks on the left of the page?

Thanks

Giải pháp được chọn

I think you mean the Bookmarks Sidebar. <Control> B

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I think you mean the Bookmarks Sidebar. <Control> B

Hữu ích?

more options

Thanks FredMcD!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.