Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google maps cannot access my location

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Google Maps cannot access my location when I'm in Firefox. I'm running Mac OS Big Sur on an M1 Mac. Safari works fine. Location Services is enabled in System Prefs.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

I think it's a Firefox permissions issue. My IP address is showing accurately. As I said before, Safari is working fine.

Hữu ích?

more options

See screenshot attached.

Hữu ích?

more options

Go to the web page. Once the page is loading, mouse to the address bar and Left-click the icon. There should be a right-arrow somewhere. Press it. Now select More Information. On the top select Permissions. In the menu, Make sure the ones you want to use are set to Ask or Allow.

Hữu ích?

more options

You can also check the location setting in "Tools -> Page Info" and in Settings.

  • Tools -> Page Info -> Permissions -> Access your Location
  • Settings (Options/Preferences) -> Privacy & Security -> Permissions: Location -> Settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.