Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nightly cannot minimize to taskbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Al Kolkin

more options

Firefox Beta and earlier have a minus sign on upper right to minimize to taskbar. That is missing in Nightly. Firefox Beta and earlier have a square box on upper right to go from maximized screen to normal screen.Now, double clicking on the top bar does the latter, but that box is missing in NIghtly.

As a result, Nightly has become unusable. I early await the fix.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Are you on Windows 11 ?

This is a known issue in Nightly on Windows 11 and should be fixed in the next update later today.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Are you on Windows 11 ?

This is a known issue in Nightly on Windows 11 and should be fixed in the next update later today.

Hữu ích?

more options

Yes, Windows 11, which was also taken out of Beta and released for general usage.

Nightly was just updated and the problem is solved. I suspect you were working on this before I sent you the email, but nevertheless it feels great that it was fixed shortly after I sent an email about it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.