Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to add Startpage to search engines

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

I have entered the url properly but Firefox does not accept Ixquick search engine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, which method are you using to add it?

For Startpage, you can open their home page at https://www.startpage.com/, then right-click the address bar, and add it from the item at the bottom of the context menu.

Is that the one you're looking for?

Hữu ích?

more options

I am able to use Startpage added from https://mycroftproject.com/search-engines.html

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.